MENU

Dick - StarBoi3 & Doja Cat 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

🎶 I'm gettin' ripped tonight
R.I.P that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight 🎶


Dick - StarBoi3 & Doja Cat 「Lời bài hát」

🎶 I'm gettin' ripped tonight
R.I.P that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight 🎶
[Intro: StarBoi3]
Dick, dick
Dick, dick
Dick, dick
Dick

[Chorus: StarBoi3]


She done made some plans with my dick, ayy
She goin' ham on my dick, ayy
Sittin' on, stand on my dick, ayy
She goin' ham on my, she goin' ham on my
She goin' ham on my dick, ayy
She made some plans with my dick, ayy
Sittin' on, stand on my dick, ayy
Usin' no hands on my dick, ayy

[Post-Chorus: StarBoi3]
She made some plans on my dick tonight
She not with him tonight
She not with Jim tonight
She in the gym tonight


Workout in that pussy (Ayy)
I'm gettin' ripped tonight
R.I.P. that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight

[Verse 1: StarBoi3]
She like to sit on the cock, ayy
She like to do it a lot, ayy
I make her scream for her mom, ayy
I make her scream for her pop, uh
And she got the ice, ice, baby
Suck the cock, cock
Got me like "I like it, like it"
Baby, please don't stop, stop


Shawty gettin' freaky, goin' on a pickie
Shawty seen the icin' and the chillin' of the pinky
And I got that ice, ice, baby, on my pinky
Shawty say she like, like ready 'cause she freaky

[Chorus: StarBoi3]
Make some plans with my dick
She goin' ham on my dick
Sittin on, stand on my dick
She goin' ham on my, she goin ham on my
She goin' ham on my dick
Sittin on, stand on my dick
Usin' no hands on my dick


[Post-Chorus: StarBoi3]
She goin' ham on my, she goin ham on my
She goin' ham on my dick tonight
She not with him tonight
She not with Jim tonight
She in the gym tonight
Workout in that pussy (Ayy)
I'm gettin' ripped tonight
R.I.P. that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight

[Verse 2: Doja Cat]
She actin' like an addict, uh
Thicker than Andy Richter


I met the boy in the Six, but
Measurements wasn't a six, uh
I'd like a side of the pickle
I just got Morty & Rick'd, uh
He got me horny and ripped, uh
Like I just walked out the gym
And them bitches is gutted 'cause I took they Jim
Give him a job and he gave me a rim
It was too long, so he gave me a min'
How is that possible? Give me a Kim
I can't describe it, just give me a pen
And why he in your tummy, bye bye to my ribs
Turn him to a dummy 'cause I got him stiff
And watch, you think it's funny 'til y'all get the dick


And turn into a zombie and swallow your clit

[Chorus: StarBoi3 & Doja Cat]
She goin' ham on my dick (Dick)
Sittin' on, stand on my dick (Yeah, yeah, yeah)
She goin' ham on my, she goin' ham on my (Yeah, yeah)
She goin' ham on my dick (Dick, yuh)
Sittin' on, stand on my dick
Usin' no hands on my dick

[Post-Chorus: StarBoi3]
She goin' ham on my, she goin' ham on my
She goin' ham on my dick tonight
She not with him tonight


She not with Jim tonight
She in the gym tonight
Workout in that pussy (Ayy)
I'm gettin' ripped tonight
R.l.P that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight


Dick - StarBoi3 & Doja Cat 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


[Giới thiệu: StarBoi3]
Dick, dick
Dick, dick
Dick, dick
Tinh ranh

[Chorus: StarBoi3]


Cô thực hiện xong việc thực hiện một số kế hoạch với tinh ranh của tôi, ayy
Cô goin' ham trên tinh ranh của tôi, ayy
Sittin' trên, đứng trên tinh ranh của tôi, ayy
Cô goin' ham trên tôi, cô ấy goin' ham trên của tôi
Cô goin' ham trên tinh ranh của tôi, ayy
Cô thực hiện một số kế hoạch với tinh ranh của tôi, ayy
Sittin' trên, đứng trên tinh ranh của tôi, ayy
Usin' không tay trên tinh ranh của tôi, ayy

[Post-Chorus: StarBoi3]
Cô thực hiện một số kế hoạch trên tinh ranh của tôi tối nay
Cô không phải với anh đêm nay
Cô không phải với Jim tối nay
Cô trong đêm nay phòng tập thể dục


Tập luyện trong âm hộ đó (Ayy)
Tôi đang gettin' xé đêm nay
YÊN NGHỈ. mà âm hộ (Ayy)
Tôi đang goin' trong đêm nay

[Verse 1: StarBoi3]
Cô thích ngồi trên cock, ayy
Cô muốn làm điều đó rất nhiều, ayy
Tôi làm cho cô ấy hét lên cho mẹ cô, ayy
Tôi làm cho cô ấy hét lên cho cô ấy bật, uh
Và cô ấy đã băng, băng, em bé
Hút cock, gà
Đã cho tôi như "Tôi thích nó, như nó"
Baby, xin đừng dừng lại, dừng lại


Shawty gettin' freaky, goin' trên pickie
Shawty thấy icin' và Chillin' của pinky
Và tôi đã nhận rằng băng, nước đá, em bé, trên hồng hào của tôi
Shawty nói cô thích, như sẵn sàng vì cô freaky

[Chorus: StarBoi3]
Thực hiện một số kế hoạch với tinh ranh của tôi
Cô goin' ham trên tinh ranh của tôi
Sittin trên, đứng trên tinh ranh của tôi
Cô goin' ham trên tôi, cô ấy goin ham trên của tôi
Cô goin' ham trên tinh ranh của tôi
Sittin trên, đứng trên tinh ranh của tôi
Usin' không tay trên tinh ranh của tôi


[Post-Chorus: StarBoi3]
Cô goin' ham trên tôi, cô ấy goin ham trên của tôi
Cô goin' ham trên tinh ranh của tôi tối nay
Cô không phải với anh đêm nay
Cô không phải với Jim tối nay
Cô trong đêm nay phòng tập thể dục
Tập luyện trong âm hộ đó (Ayy)
Tôi đang gettin' xé đêm nay
YÊN NGHỈ. mà âm hộ (Ayy)
Tôi đang goin' trong đêm nay

[Verse 2: Doja Cát]
Cô actin' như một người nghiện, uh
Dày hơn Andy Richter


Tôi đã gặp cậu bé trong Sáu, nhưng
Đo không phải là một sáu, uh
Tôi muốn một bên của dưa
Tôi chỉ có Morty & Rick'd, uh
Ông đã cho tôi sừng và tách, uh
Giống như tôi vừa bước ra khỏi phòng tập thể dục
Và họ chó cái gutted vì tôi mất họ Jim
Cho anh ta một công việc và ông đã cho tôi một vành
Đó là quá dài, vì vậy ông đã cho tôi một phút
Làm thế nào là tốt? Hãy cho tôi một Kim
Tôi không thể diễn tả nó, chỉ cho tôi một cây bút
Và tại sao ông trong bụng của bạn, bye bye để xương sườn của tôi
Rẽ anh đến một giả vì tôi đã nhận anh ta cứng
Và xem, bạn nghĩ rằng nó buồn cười 'til y'all có được tinh ranh


Và biến thành một zombie và nuốt âm vật của bạn

[Chorus: StarBoi3 & Doja Cát]
Cô goin' ham trên tinh ranh của tôi (Dick)
Sittin' trên, đứng trên tinh ranh của tôi (Yeah, yeah, yeah)
Cô goin' ham trên tôi, cô ấy goin' ham trên của tôi (Yeah, yeah)
Cô goin' ham trên tinh ranh của tôi (Dick, yuh)
Sittin' trên, đứng trên tinh ranh của tôi
Usin' không tay trên tinh ranh của tôi

[Post-Chorus: StarBoi3]
Cô goin' ham trên tôi, cô ấy goin' ham trên của tôi
Cô goin' ham trên tinh ranh của tôi tối nay
Cô không phải với anh đêm nay


Cô không phải với Jim tối nay
Cô trong đêm nay phòng tập thể dục
Tập luyện trong âm hộ đó (Ayy)
Tôi đang gettin' xé đêm nay
R.l.P rằng âm hộ (Ayy)
Tôi đang goin' trong đêm nay